#INBALANZOPSCHOOL

Traumasensitief bewegingsonderwijs

Het doel van dit platform is tools aanbieden die volwassenen kunnen gebruiken tijdens het begeleiden van van kinderen (en jongeren) om zo het gevoel van veiligheid te vergroten en uiteindelijk het welzijn van het kind (of de jongere).Het komt er veelal op neer dat oordelen achterwege gelaten wordt zodat er ruimte overblijft om op een open, nieuwsgierige, oprechte en authentieke manier naar het kind en de situatie(s) te kunnen kijken. Dit noem ik ook wel de 'compassiebril'. Vervolgens kan de volwassene verschillende tools inzetten die het gevoel van veiligheid bij het kind kunnen vergroten. 
Op deze pagina zal informatie beschikbaar gesteld worden die de docent bewegingsonderwijs kan helpen om op een beter en compassievolle(re) afgestemde met het kind kan omgaan in de lessen bewegingsonderwijs.

Relatie voor prestatie; eerst de veiligheidsgradatie


In dit artikel van Neil Moggan wordt uitvoerig beschreven wat trauma inhoud, op welke manier trauma het kind en de schoolse prestaties beïnvloed en hoe je daar tijdens de lessen bewegingsonderwijs mee om kan gaan. 


#spoileralertin de praktijk zie je terug dat de docent het gedrag van de leerlingen zodanig weet te organiseren dat hij (of zij) ontzettend goed kan aansluiten bij de belevingswereld én gevoelswereld van het kind. De docent weet wat de sterke eigenschappen van het kind zijn én wat het kind lastig vindt. Vanuit een open en nieuwsgierige houding onderzoekt de docent wat er speelt wanneer het kind gedisreguleerd is en op welke manier hij (of zij) zijn rol als docent kan inzetten om het kind hierbij te ondersteunen om vervolgens vanuit een gereguleerde staat leerdoelen te kunnen behalen. Deze compassievolle houding tilt het docentschap naar een totaal ander niveau, namelijk dat van


#diennaarschap.


Kortom: dit artikel over 'trauma-informed PE' zou verplichte kost moeten zijn op alle Academies voor Lichamelijke Opvoeding. 


Op de website van Future Action kun je meer te weten komen over traumasensitief bewegingsonderwijs. 


#INBALANZOPSCHOOL