#INBALANZOPSCHOOL

In balanz op school is ontstaan vanuit de wens om jongeren te helpen bij het verkrijgen van meer grip op hun welzijn. De keuzes die jongeren maken,

dragen hier niet altijd aan bij. Eigenlijk weten we allemaal wel wat ‘slim’ is en wat niet maar soms heb je daar ook even wat hulp bij nodig.

 

Het doel van de tools, die op dit platform aangereikt worden, is steeds een prikkel aanbieden aan het kind, de jongere of de volwassene die het kind begeleid om bewust te worden welke keuzes helpend zijn, het gevoel van welzijn versterken en die de zelfredzaamheid van het kind of de jongere hierbij vergroten.

 

De tools zijn o.a. gerangschikt in verschillende topics:

  • Ademhaling en stressegulatie
  • Omgaan met emoties en gedachtes
  • Gedragsregulatie op school
  • Groeimindset
  • Polyvagaaltheorie en onderwijs (*nieuw*)
  • Self-efficacy (geloof in eigen kunnen bij een specifieke taak)
  • Trauma en onderwijs
  • Visuals (prikkelende afbeeldingen die de kijker aanzetten tot nadenken)


De tools zijn allen in eigen beheer ontworpen en gepubliceerd. Het zijn ‘levende’ documenten.

Ze worden geregeld verbeterd of bijgesteld zodat de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid naar het kind

toe wordt versterkt. De tools kunnen verder worden aangeboden op individueel niveau maar ook op groepsniveau,

bijvoorbeeld tijdens dementorlessen.

 

Alle content op deze website is wat vaker gericht op jongeren dan jonge kinderen vanwege het feit dat ikzelf werkzaam ben in het voortgezet onderwijs. 

 

Alle op dit platform aangeboden content mogen gratis gebruikt worden. Het is mijn cadeau aan de maatschappij en ik hoop dat deze bijdrage helpt om het welzijn van kinderen op school te vergroten. Onze gezondheid is het allerbelangrijkste! De manier waarop we zelfzorg toepassen en goed luisteren naar wat er in onze belevingswereld gebeurt, zal hier aan bijdragen. Dat weet ik zeker.  


Bij (her)publicatie geldt copyright en is verwijzing verplicht.