Welkom bij In balanz op school!

In balanz op school is een platform voor docenten, trainers, therapeuten, begeleiders, ouders én verzorgers die praktische tools zoeken ter ondersteuning van hun begeleiding aan kinderen. De tools zijn veelal graphics die in één oogopslag een bepaald thema aan bod laten komen waar de begeleider met het kind samen over kan nadenken. 


De tools worden aangeboden in verschillende thema's (topics), zoals:

 • Ademhaling en stressegulatie
 • Omgaan met emoties en gedachtes
 • Gedragsregulatie op school
 • Groeimindset
 • Polyvagaaltheorie en onderwijs (*nieuw*)
 • Self-efficacy
 • Trauma en onderwijs
 • Visuals

Alle op dit platform aangeboden tools mogen gratis gebruikt worden in elke wenselijke setting. Bij (her)publicatie geldt copyright en is verwijzing verplicht.


Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Of wil je contact opnemen met mij? Stuur dan een email naar inbalanzopschool@gmail.com.

Wat kun je zélf doen als je je overweldigd voelt? 


Een week of twee geleden had ik een behoorlijk slechte dag. Ik was ontdaan en ik wist niet waarom. Ik kon niet veel hebben en het overweldigde mij. Het maakte mij bang: hoe kan dit nou weer?

Toen ik weer wat hersteld was, nam ik de tijd om na te denken wat ik zelf al aan tools heb opgebouwd om mijzelf terug te brengen als ik overweldigd raakte en daar kwamen 15 dingen uit. Op basis van deze 15 tools is de visual ID-kaart 'leren reguleren' ontstaan. Het maakt het leven zó veel makkelijker als je het gevoel hebt dat je, ondanks dat je overweldigd raakt, toch invloed kunt blijven uitoefenen... De machteloosheid die je voelt bij de overweldiging maakt het namelijk zo lastig, in combinaties met niet-helpende gedachtes die eerder het gevolg zijn van je dysregulatie dan de naakte waarheid. Veel gedachtes zijn namelijk 'niet waar'. Je hebt misschien een gedachte maar je bént het niet.

Deze visual 'leren reguleren' kan wel eens helpend zijn bij overweldiging maar er mag wel een kanttekening bij geplaatst worden: elke tool heeft een eigen theoretisch kader. Het zou natuurlijk fantastisch zijn om deze visual als poster op te hangen, op kantoor of in een bepaalde ruimte op school, zodat je, als iemand overweldigd raakt, samen kunt kijken naar een manier van reguleren die je aanspreekt en kunt oefenen om je zenuwstelsel te kalmeren en je gevoel van welzijn wat te verbeteren.

Let wel: het zijn géén quick fixes! Het is absoluut niet de bedoeling om iets te onderdrukken of weg te drukken. Het is wél de bedoeling om het draaglijker te maken als je je overweldigd voelt zodat je, als je weer enigszins comfortabel in je vel zit, ermee aan de slag kunt gaan.

Leren reguleren.
Je moet het zélf proberen.
Niet één, maar héél veel keren.
Later zul je erbij zweren.


#INBALANZOPSCHOOL

School voor veiligheid


Relatie voor prestatie. Maar eerst de veiligheidsgradatie!

Een beetje een gewaagde visual want hier wordt 'state-dependent functioning' (afbeelding 6 uit What happened to you van Oprah Winfrey en Bruce Perry gecombineerd met de polyvagaaltheorie van Stephen Porges met een dipje van mijn eigen creativiteit.

Het gaat er in de afbeelding niet om of dit 'de waarheid' is. Het hoeft niet 100% kloppend te zijn. Het moet vooral duidelijk worden dat kinderen 'in de leerstand' kunnen komen als zij kalm en vriendelijk benaderd worden, als er kalm en consequent met grenzen omgegaan wordt én als zij zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen. Kortom: dat warme bad. Dat gevoel van: ik mag er zijn, ook als ik een keer een slechte dag heb.

Een traumasensitieve benadering zou de regel moeten zijn, niet de uitzondering. Elk kind verdient zo'n benadering. Juist de kinderen die al uit kwetsbare situaties komen zoals armoede, migragtie of vluchten, scheidingen, geweld of misbruik. En tegenwoordig zijn dat er nogal wat.


#INBALANZOPSCHOOL

Hoera! Daar is hij weer! De autonome ladder!


De autonome ladder is een metafoor van de polyvagaaltheorie die op vereenvoudigde wijze uitlegt hoe wij, of eigenlijk ons (autonome) zenuwstelsel, reageren op situaties of gebeurtenissen. Onze zintuigen registereren namelijk alles wat er in en om ons heen gebeurt, vergelijkt dit met eerdere en vergelijkbare situaties en bepaalt zo of er mogelijk sprake is van 'gevaar' of 'veiligheid'. Er is sprake van een drietal systemen: het ventrale vagale systeem, het sympatisch systeem en het dorsale vagale systeem. Elk systeem heeft een andere uitwerking op ons lichaam. 

Op het moment dat je bij jezelf herkent welk deel (het meest) actief is, kun je invloed uitoefenen op je autonome zenuwstelsel via je ademhaling. Als je bewust invloed uitoefent op je ademhaling noem je dat 'ademwerk'. Bewust aandacht schenken aan je ademhaling kun je leren om te kalmeren wanneer je je gespannen voelt want blijkbaar heeft je brein iets in jou, of je omgeving, waargenomen waardoor het aanslaat (de sympaticus activeert). Als dat voor 'eventjes' is, is dat geen probleem, daar zijn wij op gebouwd! Maar het mag niet te lang duren want dan ben je 'chronisch' (onveilig) geactiveerd. Je herkent dat bijvoorbeeld aan een gejaagd gevoel, prikkelbaarheid, slapeloosheid, spierspaning, hoofdpijn of problemen met de spijsvertering. 


Merk je dat je geactiveerd bent? Zoek dan even een rustig plekje op om wat ademwerk te verrichten en kijk wat voor JOU werkt. Onderzoek wat voor jou werkt! Let wel: je moet wel minimaal 5 minuten aan een oefening besteden en het is zéker geen quick fix. Naast je ademwerk kun je onderzoeken wat je triggers zijn want alleen dan kun je de oorzaak beïnvloeden.En misschien kan deze visual De autonome ladder & ademwerk je helpen!


#INBALANZOPSCHOOL

Een nieuwe topic: de polyvagaaltheorie en onderwijs én nieuwe visual!


De polyvagaaltheorie wordt ook wel de Wetenschap der veiligheid genoemd:


Relatie voor prestatie. Maar eerst de veiligheidsgradatie! - Jennifer Nuij


Deze theorie, bedacht door Stephen Porges, vertelt ons hoe ons lijf reageert op signalen van gevaar en/of veiligheid. De theorie is in mijn ogen zó belangrijk dat het een eigen plekje op de site zal hebben. Veel visuals en graphics zijn al gebaseerd op deze theorie dus deze zullen binnenkort verhuizen naar deze topic! 


In de visual 'veilig of onveilig?' zijn de drie stress-systemen weergegeven door middel van bolletjes. In de groen bol voel je je veilig, kalm, verbonden en sociaal. Er zijn daarbij nog twee 'staten van zijn' waarbij je je veilig voelt maar waarbij er ook nog wat anders aan de hand is: veilige verstilling (ventrale en dorsale vagus in actie die maakt dat je je teruggetrokken voelt op een veilige manier) en veilig geactiveerd (je voelt je veilig maar er is wel energie vrijgemaakt om iets te kunnen doen, zoals spelen of iets doen waarbij je je moet concentreren/presteren, bijvoorbeeld een toets, presentatie of iets anders belangrijks). Maar veilig is nog steeds veilig! Vanaf het moment dat de sympathicus het overneemt en de 'onveiligheid' de overhand krijgt, is het oppassen geblazen. Dat is het moment waarop iemand niet meer goed bij de executieve functies kan. 'Tot 10 tellen' of 'even nadenken bij wat je doet' is er dan simpelweg NIET meer bij. Dat is geen keuze, bewust of onbewust, dat is een staat van zijn. Vanaf dat moment doet het kind, de jongeren of de volwassene een beroep op de omgeving: 'Ik overzie het even niet meer, ik ben niet ok, ik voel me niet ok en ik heb je begrip en je hulp nodig. Ik moet mij eerst weer kalm en veilig voelen, dan kunnen we verder praten.' 


De interne veiligheid in de ander is nu zo groot dat co-regulatie (kalmeren met behulp van de ander)  nodig is om het interne gevoel van veiligheid weer terug te kunnen krijgen. En pas wanneer de interne veiligheid aanwezig is, kan er samen verder gekeken worden naar de situatie of wat nodig is voor een volgende keer. 


Wanneer je deze 'shifting' in jezelf begint waar te nemen, kun je voor jezelf beter bepalen waar en wanneer je je prettig voelt, wat je 'glimmers' zijn en wanneer je getriggerd (geactiveerd) wordt. Bovendien kun je beter bepalen wat je nodig hebt om, wanneer de activatie de overhand krijgt, weer terug te kunnen keren naar een staat van zijn waarin 'gevoel van veiligheid' weer overheerst. 


En wanneer je bij jezelf leert herkennen welk deel van je zenuwstelsel actief is, kun je het hoogstwaarschijnlijk óók beter bij ander(en) gaan waarnemen. En dat is voor iedereen die met mensen werkt, kinderen, jongeren of (kwetsbare) volwassenen, een groot goed! Misschien de belangrijkste tool die je je eigen kunt maken. 


#INBALANZOPSCHOOL

De autonome ladder


Dit is toch wel weer héél erg leuk: in één overzicht de belangrijkste kenmerken van de autonome ladder; een metafoor voor de polyvagaaltheorie. Deze laat zien van welke drie systemen wij gebruik gebruik kunnen maken om ons veilig te kunnen voelen of te kunnen reageren op gevaar. Elk systeem heeft een andere uitwerking op ons lichaam. 

Deze kennis is voor elke volwassene waardevol maar juist voor volwassenen die met kinderen werken. Want als wij onszelf kalm en verbonden voelen, kunnen we kinderen helpen om te oefenen met hun 'window of tolerance' zodat ze veerkracht en vertrouwen ontwikkelen.


En als een kind zich even daarbuiten bevindt, dan kun je als kalme en begripvolle volwassenen een veilige plek voor het kind creëren om de energie (waarmee het kind overspoeld wordt) te kanaliseren zodat het kan terugkeren naar de kalme en verbonden staat van zijn. 


En laten we eerlijk zijn: is dat het niet wat wij  als 'geluk' ervaren? Innerlijk rust? 


Wil je meer lezen over dit onderwerp? Kijk dan ook even bij het Topic 'Stressregulatie'.


#INBALANZOPSCHOOL

Gelukkig nieuwjaar! 

  Hoera! Er is een nieuw jaar begonnen en dat vieren we met een nieuwe visual over emoties, gebaseerd op IFS (internal family system) van Richard Schwartz!


  Emoties, dus ook boosheid, kunnen heel groot voelen. Ze kunnen je echt in beslag nemen maar heel vaak gaat het om 'een deel van je' dat boos is. Want ook al ben je boos op iemand: je kunt tegelijkertijd ook van iemand houden. En naast je 'boosheid' is er mogelijk ook sprake van (een deel) verdriet of (een deel) teleurstelling want boosheid komt eigenlijk nooit alleen.

  Als volwassenen al overspoeld kunnen worden door boosheid, met al onze 'regulatie- maniertjes', hoe moet dat dan wel niet voelen als je een jong kind bent?

  Als we kinderen nieuwe dingen leren, of bijvoorbeeld (om in schoolse termen te praten) leren plannen, dan knippen we taken vaak in kleine stukjes zodat het behapbaar en overzichtelijk is voor het kind. Dat kan natuurlijk ook met emoties! Ik ben BOOS! wordt dan: een deel van mij is boos!

  'Ik ben boos' suggereert al dat het lastiger is om te overzien waarom en om in verbinding te blijven met de ander. 'Een deel van mij is boos!' doet nog steeds recht aan grensoverschrijdend gedrag dat ervaren wordt zonder dat je erdoor overspoelt wordt en het blijft mogelijk om met een ander deel van jou in verbinding te blijven met de ander.

  Ik en mijn delen! Cadeautje. Om te vieren dat er een nieuw jaar begonnen is.


  #INBALANZOPSCHOOL

  NIEUW! Positieve zelfpraat!


   Elke dag hebben we duizenden gedachten. De meeste zijn onbewust en gestoeld op overtuigingen die we ons eigen hebben gemaakt in onze kindertijd en waar we ons mee hebben geïdentificeerd. We denken dat deze gedachtes van onszelf zijn. Dus als we kinderen leren om positief tegen zichzelf te praten, zullen zij later liefdevollere gedachtes hebben over zichzelf en uiteindelijk ook over anderen.


   Een praatkaart, zoals deze, kun je in je woonkamer, op je koelkast, in je klaslokaal of praktijkruimte ophangen en af en toe eens samen met het kind naar kijken. Welke is vandaag van toepassing?


   #INBALANZOPSCHOOL

   Yes! Weer een nieuwe! 


   Er staat wéér een nieuwe visual online (zie stressregulatie)!


   Wordt de kennis van de cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid naast de kennis van de polyvagaaltheorie gelegd. Wanneer je je namelijk bewust wordt van dingen die werken als 'trigger', dus eigenlijk een ouder (kind)deel van jou activeren, kun je gaan onderzoeken wat nu precies maakt dat je getriggerd wordt. Daardoor kun je datgene wat nog niet is aangekeken, helpen transformeren en integreren. Uitindelijk zal deze 'trigger' jou niet meer tegenwerken omdat je dat stukje verleden hebt aangekeken en doorvoeld. 
   Maar, ook niet geheel onbelangrijk: er bestaan ook 'positieve triggers', oftewel 'glimmers'! Een glimmer is een persoon, voorwerp, plek of herinnering waar je een onzettend fijne relatie mee hebt. Met deze positieve identificatie kun je óók werken. Het versterkt je veerkracht en helpt je interne (biologische) systemen om weer beter af te stemmen op elkaar. 
    Let wel: het is nooit een QUICK FIX. Het wordt hier uitsluitend bedoeld als een tool die kan helpen om een groter gevoel van veiligheid in jezelf te creëren waardoor je beter in staat bent om bij jezelf te blijven als je het even lastiger hebt :) 


   #INBALANZOPSCHOOL

   Nieuwe visual over Innerlijke kinddelen


   Er staat een nieuwe visual online!


   Op deze visual is uitgebeeld dat wij allemaal kinddelen hebben die in onze jongere jaren ooit geraakt of gekwetst zijn en dat deze kinddelen op latere leeftijd geactiveerd kunnen worden wanneer wij te maken hebben met vergelijkbare situaties. Tegelijkertijd zijn er beschermende delen in ons actief die onze kinddelen ondersteunen die ooit niet goed in staat waren om voor onszelf op te komen. Zowel de innerlijke kinddelen als de innerlijke beschermers hebben één doel: dat het goed met ons gaat. Maar onder al deze delen, die allemaal bij ons horen en allemaal van goede aard zijn, is ons Zijn: intact, compleet, liefdevol en licht. Je kunt er altijd bij en je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft het ook niet te verdienen. Het is wie je echt bent. 


   Door met onze innerlijke delen in gesprek te gaan, en te luisteren naar wat ze te vertellen hebben, kun je weer dichterbij je echte Zijn komen. 


   #INBALANZOPSCHOOL

   De polyvagaaltheorie vertaald naar het kind


    Er staat een nieuwe infographic online (Trauma en onderwijs)!


    In deze nieuwe graphic is de kennis van de polyvagaaltheorie op speelse wijze weergegeven zodat hij aan kinderen en jongeren overgedragen kan worden.Kijk vooral even verder!


    De polyvagaaltheorie is een manier om te duiden hoe mensen op stress reageren. Daarbij maken wij gebruik van drie systemen: de ventrale vagus, de sympathicus en de dorsale vagus. Alle drie de systemen reageren anders op stress (signalen van gevaar). Gedurende de dag bewegen wi ons door alle drie de systemen heen en wanneer je gaat herkennen welke systeem in jou actief is en wat je triggers en glimmers zijn, kun je bewustere keuzes maken die leiden tot een groter gevoel van veiligheid en dus ook welzijn. 


    #INBALANZOPSCHOOL