Jennifer

Welkom bij In balanz op school!

In balanz op school is een platform voor docenten, trainers, therapeuten, begeleiders, ouders én verzorgers die praktische tools zoeken ter ondersteuning van hun begeleiding aan kinderen. De tools zijn veelal graphics die in één oogopslag een bepaald thema aan bod laten komen waar de begeleider met het kind samen over kan nadenken. 


De tools worden aangeboden in verschillende thema's, zoals:


 • Ademhaling en stressegulatie
 • Omgaan met emoties en gedachtes
 • Gedragsregulatie op school
 • Groeimindset
 • Self-efficacy
 • Trauma en onderwijs

Bovendien zijn ook de Visuals nu online


Alle op dit platform aangeboden tools mogen gratis gebruikt worden in elke wenselijke setting. Bij (her)publicatie geldt copyright en is verwijzing verplicht. 


Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Of wil je contact opnemen met mij? Stuur dan een email naar inbalanzopschool@gmail.com.


Yes! Weer een nieuwe! 


Er staat wéér een nieuwe visual online (zie stressregulatie)!


Wordt de kennis van de cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid naast de kennis van de polyvagaaltheorie gelegd. Wanneer je je namelijk bewust wordt van dingen die werken als 'trigger', dus eigenlijk een ouder (kind)deel van jou activeren, kun je gaan onderzoeken wat nu precies maakt dat je getriggerd wordt. Daardoor kun je datgene wat nog niet is aangekeken, helpen transformeren en integreren. Uitindelijk zal deze 'trigger' jou niet meer tegenwerken omdat je dat stukje verleden hebt aangekeken en doorvoeld. 
Maar, ook niet geheel onbelangrijk: er bestaan ook 'positieve triggers', oftewel 'glimmers'! Een glimmer is een persoon, voorwerp, plek of herinnering waar je een onzettend fijne relatie mee hebt. Met deze positieve identificatie kun je óók werken. Het versterkt je veerkracht en helpt je interne (biologische) systemen om weer beter af te stemmen op elkaar. 
 Let wel: het is nooit een QUICK FIX. Het wordt hier uitsluitend bedoeld als een tool die kan helpen om een groter gevoel van veiligheid in jezelf te creëren waardoor je beter in staat bent om bij jezelf te blijven als je het even lastiger hebt :) 


#INBALANZOPSCHOOL

Nieuwe visual over Innerlijke kinddelen


Er staat een nieuwe visual online!


Op deze visual is uitgebeeld dat wij allemaal kinddelen hebben die in onze jongere jaren ooit geraakt of gekwetst zijn en dat deze kinddelen op latere leeftijd geactiveerd kunnen worden wanneer wij te maken hebben met vergelijkbare situaties. Tegelijkertijd zijn er beschermende delen in ons actief die onze kinddelen ondersteunen die ooit niet goed in staat waren om voor onszelf op te komen. Zowel de innerlijke kinddelen als de innerlijke beschermers hebben één doel: dat het goed met ons gaat. Maar onder al deze delen, die allemaal bij ons horen en allemaal van goede aard zijn, is ons Zijn: intact, compleet, liefdevol en licht. Je kunt er altijd bij en je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft het ook niet te verdienen. Het is wie je echt bent. 


Door met onze innerlijke delen in gesprek te gaan, en te luisteren naar wat ze te vertellen hebben, kun je weer dichterbij je echte Zijn komen. 


#INBALANZOPSCHOOL

De polyvagaaltheorie vertaald naar het kind


  Er staat een nieuwe infographic online (Trauma en onderwijs)!


  In deze nieuwe graphic is de kennis van de polyvagaaltheorie op speelse wijze weergegeven zodat hij aan kinderen en jongeren overgedragen kan worden.Kijk vooral even verder!


  De polyvagaaltheorie is een manier om te duiden hoe mensen op stress reageren. Daarbij maken wij gebruik van drie systemen: de ventrale vagus, de sympathicus en de dorsale vagus. Alle drie de systemen reageren anders op stress (signalen van gevaar). Gedurende de dag bewegen wi ons door alle drie de systemen heen en wanneer je gaat herkennen welke systeem in jou actief is en wat je triggers en glimmers zijn, kun je bewustere keuzes maken die leiden tot een groter gevoel van veiligheid en dus ook welzijn. 


  #INBALANZOPSCHOOL

  De trauma-graphic is vernieuwd!


   Er is een vernieuwde versie beschikbaar van de (info)graphic over trauma en traumasensitief onderwijs! 
   In de nieuwe versie zijn onder andere de risicofactoren en beschermende factoren maar óók dissociatie als gevolg van hypoarousal; een herkenbaar symptoom van trauma.Tevens is de 'steun van klasgenoten' toegevoegd als beschermende factor. Nóg een reden om met de kinderen aandacht te besteden aan een prettige sfeer in de klas waarbij je vriendelijk en behulpzaam bent naar elkaar en elkaar bevraagt in plaat van beoordeelt.


   Mooi, toch?


   #INBALANZOPSCHOOL