#INBALANZOPSCHOOL


Publicaties

Hieronder volgen verschillende artikelen met gezondheidsgerelateerde thema's die door Jennifer gepubliceerd zijn. De meeste artikelen zijn gepubliceerd bij de KVLO, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding. Deze artikelen zijn tevens terug te vinden via Kennisbank


  • Podcast KVLO: Disregulatie: incident of trend? 
  • Pure Child (Pure Child -03/24, blz. 38 t/m 43): Eerste hulp bij overprikkeling: wie is de baas in huis?
  • Podcast Embodied Educator: #13 Lesgeven vanuit je chillzone; het belang van co-regulatie in de klas (The Embodied Educator podcast)
  • Artikelen reeks (1 t/m 4) KVLO: Relatie voor prestatie. 
  • Oudere artikelen zullen binnenkort geupload worden.
  •  

Podcast: Disregulatie bij leerlingen: trend of incident? 


Daar is hij eindelijk: de eerste podcast in samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding! Deze podcast is opgenomen in verband met het thema 'veiligheid'. waarin het laatste artikel uit de reeks 'Relatie voor prestatie; eerst de veiligheidsgradatie' gepubliceerd zou worden. In dit prachtige gesprek bespreken we hoe het onderwijs er vandaag de dag uit ziet en met name het gedrag van onze leerlingen. Wij, de sprekers, maken ons zorgen en in deze podcast leggen we uit waarom. #TROTS! 


In deze boeiende podcast bespreken Maarten Massink, Hans Koppies (orthopedagoog en LO-docent) en Jennifer Nuij (LO-docent en oprichter van 'In balanz op school') de impact van de lockdown op leerlingen. Hans Koppies heeft in verschillende publicaties gewezen op de negatieve gevolgen van de lockdown voor onze leerlingen. Jennifer Nuij heeft een reeks artikelen geschreven in LO Magazine van de KVLO, getiteld ‘Relatie voor prestatie’, waarin zij het belang van een veilige leeromgeving benadrukt. Docenten melden een toename van problematisch gedrag onder jongeren. Maar is dit een trend of slechts een incident? Luister mee en ontdek het antwoord!


#INBALANZOPSCHOOL

Pure Child: Het overprikkelde brein


Eind november '23 kreeg ik een mailtje van Magdalena en Rudy van het Belgische Pure Child met de vraag of ik wilde spreken op hun symposium over het overprikkelde kinderbrein. Aanleiding van deze mail was de artikelenreeks 'Relatie voor prestatie; eerst de veiligheidsgradatie' die ik schreef voor de KVLO over de polyvagaaltheorie in het (bewegings)onderwijs.

Het is natuurlijk een ENORME eer om voor zo'n symposium gevraagd te worden maar: Let's be fair. In the end ben ik een docente bewegingsonderwijs met een 'interesse' in de onderwerpen trauma, traumasensitief onderwijs, de #polyvagaaltheorie en de werking van het #autonomezenuwstelsel. En een paar boeken lezen maakt je géén expert. Al helemaal over deze extreem gevoelige materie!

Het was voor mij dan ook al direct duidelijk dat ik dit wel wilde doen maar dat het niet aan mij was om dit verhaal te vertellen. Dat liet ik ook direct weten. Daarop besloot ik, met instemming van Magdalena en Rudy, om Dominique Krooijmans hiervoor te vragen. Dominique heeft mij geholpen bij de artikelenreeks om de puntjes op de i te zetten en we hebben dan ook een gezamelijke #missie: de wereld, en ook die van het onderwijs, een beetje 'veiliger' maken. Dominique was direct enthousiast en ik dus ook

N.a.v. het symposium werd er gevraagd om een #artikel te schrijven voor in het magazine van Pure Child en dat wilde ik wel graag doen.Dominique en ik hebben uren gewerkt aan dit artikel en we hebben veel meer ruimte gekregen dan normaal gesproken wordt geboden maar dit artikel is dan ook een PARELTJE geworden!


Met trots presenteer ik ons artikel: Eerste hulp bij overprikkeling: wie is de baas in huis? - Met Dominique Krooijmans (Pure Child 03 -24(blz. 38 t/m 43) 


Voor downloaden van Autonome ladder in kernwoorden zie downloads.


#INBALANZOPSCHOOL

Podcast: #13 Lesgeven vanuit je chillzone; het belang van co-regulatie in de klas (The Embodied Educator podcast)


In deze podcast praten Liz Wientjes en ik over signalen in de klas van disregulatie. Aan de hand van voorbeelden beschrijf ik wat ik zie en waar dat mogelijk op duidt. We leggen verbanden tussen ons brein, het (autonome) zenwustelsel, het gedrag van gedisreguleerde leerlingen dat niet helemaal passend is bij de situatie, #ludificering, de polyvagaaltheorie en nog veel meer.


Het doel van deze podcast is om docenten in het Nederlandse onderwijs bewust(er) te maken van wat er aan de buitenkant van leerlingen niet zichtbaar is maar wel een mega invloed heeft op het welzijn en de leerprestaties van de leerling:


#INBALANZOPSCHOOL

Foto: Bart Honingh/Lin Huiberts (Studio Evoque)

Relatie voor prestatie. Maar éérst de veiligheidsgradatie!

In deze serie wordt getracht het bewustzijn van docenten (bewegingsonderwijs) te vergroten ten aanzien van de innerlijke beleving, met name het gevoel van veiligheid, dat ten grondslag ligt aan het gedrag van onze leerlingen. De polyvagaaltheorie (PVT) staat hierbij centraal, ook wel de 'Wetenschap der veiligheid'. Met behulp van deze artikelenreeks wordt het voor docenten eenvoudiger om signalen van disregulatie te herkennen, hoe dat er dan uit ziet, wat er dan in het lijf van het kind gebeurt (met name het autonome zenuwstelsel, AZS) en hoe je m.b.v. je eigen 'emotionele bluetooth' en co-regulatie het kind (en de klas) kan helpen terug te keren naar een gevoel van veiligheid en verbinding. 


Note: Ondanks mijn passie voor dit onderwerp ben ik tot op heden een 'docent met een diepe interesse'. 


Sit back and enjoy the ride! 

Deel 1 

In het eerste artikel heb ik d.m.v. een stoplichtmodel uitgelegd hoe je aan een kind (of jongeren, of volwassene) kunt herkennen wanneer het ontregelt is. Als je kunt opmerken dat een kind zich niet fijn of veilig voelt, dan kun je ook rekening houden met een reactie van het kind wanneer het onverwacht of buitenproportioneel reageert. Dat is géén bewuste keuze maar een uiting van het autonome zenuwstelsel. Wanneer je op het gedrag reageert, bijvoorbeeld door te dreigen met straf, versterk je de overlevingsreactie in plaats van dat je het kind 'helpt'.

Deel 2

In deel 2 van deze artikelenreeks wordt de theorie achter het stoplicht uitgelegd, de polyvagaaltheorie, ook wel de wetenschap der veiligheid genoemd. Deze kennis ligt ten grondslag aan het pedagogisch handelen dat het gevoel van veiligheid kan vergroten.
Voor mij was deze theorie de doorslag om de reacties van mijn eigen lijf te begrijpen en te leren wat het betekent als verschillende delen van je zenuwstelsel geactiveerd worden. Neuroceptie, de onbewuste beoordeling en interpretatie van input van buitenaf, van in het lichaam én in de relaties, speelt hierin een belangrijke rol

Met dank aan Marie-Liz de Jongh, Stefanie van Ruijven en Wilma Dijk. 

Deel 3

In deel 3 van deze artikelenreeks ligt de focus op signaalgedrag, zelfregulatie en co-regulatie. Want náást kennis hebben van de werking van het AZS (autonome zenuwstelsel) is het van groot belang dat elke volwassene die met kinderen werkt, onderkent dat het kind ten alle tijden een beroep op de volwassene moet kunnen doen als het niet meer in staat is om zichzelf te reguleren.

Signaalgedrag is daarbij niet 'problematisch' maar een uiting van het AZS dat zich vertaalt naar niet-effectief gedrag. Want wanneer de chillzone, en dus ook de cortex, 'down' is, kun je niet meer goed probleemoplossend denken. Het deel dat helpt bij analyseren en redeneren wordt buiten werking gesteld. Het kind kán er dus écht niets aan doen dat het zo doet zoals het doet (hoe vervelend dat soms ook voor de omgeving is).

Om het kind goed te kunnen helpen, zul je als volwassene vanuit je eigen chillzone het kind moeten helpen terug te keren naar een gevoel van veiligheid en dán pas kun je met het kind in gesprek.

Met dank aan Dominique Krooijmans, Stefanie van Ruijven en Wilma Dijk.

LO magazine 7, oktober 2023

LO magazine 8, november 2023 

LO magazine 9, december 2023 

Deel 4

Het vierde artikel is de kers op de taart: de praktische vertaalslag met allemaal tools waarmee de docent zelf kan gaan oefenen om signalen van veiligheid in de klas te vergroten. Dat geldt ook voor mij. Ook ik heb mijn survivalstress nog niet opgeruimd en ook ik reageer wel eens feller of fanatieker dan dat ik zou doen wanneer ik kalm en ontspannen ben. We blijven allemaal mensen en soms reageer je in het heetst van de strijd iets minder sensitief dan je zou kunnen of willen. Dat kun je blijven oefenen en dan zal het steeds beter gaan. En als je dan tóch een keer even minder handig hebt gereageerd, dan kun je altijd je best doen om herstel te plegen.

Ik ben dankbaar dat de KVLO mij een podium biedt om deze kennis met mijn collega's, docenten bewegings-onderwijs, te kunnen delen. Ik ben er van overtuigd dat deze kennis over 50 jaar het fundament vormt van het onderwijs. Tot die tijd kunnen wij met onszelf aan de slag zodat onze leerlingen straks docenten hebben met een grote chillzone die nagenoeg altijd online is.