#INBALANZOPSCHOOL

Groeimindset


Een groeimindset is een manier van denken waarbij je de uitkomst van een gedachte of handeling niet vastzet, fixeert zoals bij een fixed mindset, maar tegemoetziet als een kans. Bij een groeimindset zie je iets nieuws of iets moeilijks als een mogelijkheid om juist iets te leren. Een fout is geen falen maar een onderdeel om verder te komen: van proberen kun je leren. Een groeimindset gaat uit van vertrouwen in de eigen mogelijkheid om iets te leren en is superbelangrijk om een gezonde self-efficacy te ontwikkeling, oftewel 'geloof in eigen kunnen'. Want zonder vertrouwen in je eigen vaardigheden is het best lastig om iets nieuws te leren. Een groeimindset is dus SUPERbelangrijk voor kinderen! Met deze graphic kun je kinderen vanaf een jaar of 5 of 6 al eenvoudig leren om een gedachte te transformeren van een fixed-mindset (ballonetjesgedachte) naar een groeimindset (raketgedachte). Voor wat oudere leerlingen kun je hetzelfde principe gebruiken maar dan met een stoplichtmodel. 

Groeimindset: werken voor een 7


Als de stapjes helder zijn om van een niet-helpende gedachte (fixed mindset) naar een (super)helpende gedachte te komen, kun je samen gaan onderzoeken hoe je de tussenstap invult want laten we eerlijk zijn: als je niet zo overtuigt bent van jezelf, dan moet je wel met een goed plan komen om jezelf te overtuigen dat je het wél kan. Een helpende gedachte alleen is niet altijd voldoende. Het zal gedragsmatig ook ondersteund moeten worden. 

De graphic Groeimindset: werken voor een 7 kan daar misschien een hulpmiddel bij zijn. Bij deze graphic staat heel precies beschreven welk gedrag ondersteunend kan zijn bij de luchtballon-gedachte, die hier is ingevuld als: Ik ga werken voor een 7. Het kind krijgt zo inzicht op welke manier hij of zij deze gedachte kan omzetten en zo de gedachte ook werkelijkheid kan maken. Zelfvertrouwen ontstaat immers als het eigen handelen ook dusdanig toereikend is dat er succesbeleving is. Met andere woorden: ik weet pas dat ik het kan als ik het ook echt kan!